Volume 2, Number 3, 2017

In this Number

(11 papers)
Roman Petruk, Volodymyr Kostyuk
pp. 115-119
Volodymyr Atamaniuk, Diana Kindzera, Iryna Huzova, Oksana Liuta
pp. 127-132
Sergij Vambol, Viola Vambol, Olexandr Kondratenko, Yana Suchikova
pp. 133-137
Tatyana Bojko, Iryna Dzhygyrey, Alla Abramova, Denys Skladannyy
pp. 139-144
Oksana Burla, Iryna Ablieieva, Leonid Plyatsuk, Myroslav Malovanyy
pp. 145-150
Olga Khetselius, Alexander Glushkov, Tamerlan Safranov, Vasily Buyadzhi, Yuliya Bunyakova, Anna Romanova
pp. 151-156
Vasily Buyadzhi, Valentin Ternovsky, Alexander Glushkov, Olga Khetselius, Andrey Svinarenko, Elena Bakunina
pp. 165-170