ANALYSIS OF POULTRY MANURE UTILISATION METHODS TO PRODUCE ORGANIC FERTILISER

EP.
2018;
: pp.245-251
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

This article provides an overview of the poultry manure utilisation issues. It gives a comparative analysis of the methods of composting and vermiculation, production of organic-mineral fertilisers, granulation and thermal drying of the output raw product. Integrated combination of granulation and thermal drying is considered to be the most efficient in the poultry manure processing technology.   

1] Metodychni rekomendatsii pro poriadok zapovnennia spetsializovanykh form richnoho zvitu silskohospodarskymy pidpryiemstvamy, zatverdzhenym nakazom Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy № 221 vid 08.11.2000.

[2] Pidpryiemstva ptakhivnychi: VNTP-APK-04.05 (Vidomchi normy tekhnolohichnoho proektuvannia) – Ofitsiine vydannia – K.: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy,2005. – 95 S.;

[3] Systemy vydalennia, obrobky, pidhotovky ta vykorystannia hnoiu: VNTP-APK-09.06 (Vidomchi normy tekhnolohichnoho proektuvannia) – Ofitsiine vydannia (na zaminu VNTP- SHiP-45-9.94; Vved. 01.06.2006. / Rozrobny¬ky vid IMT UAAN: O.O. Liashenko, H.Ie. Movse¬sov, V.M. Pavlichenko.) – K.: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy, 2006. – 100 S.

[4] P.Kapytsa, H.Behutova, H.Ananev. Cozdanye mykroklymata v zhyvotnovodcheskykh pomeshchenyiakh // Molochnoe y miasnoe skotovodstvo. – M.: 2002., №7 – S.3-5.Guidance document on preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources // ECE/EB.AIR/120, 2014. – S 100 .

[6] Zakharenko M.M., Yaremchuk O.S., Shevchenko L.V., Poliakovskyi V.M., Mykhalska V.M., Maliuha LV., Ivanova O.V.  Hihiiena ta biofermentatsiia pobichnykh produktiv tvarynnytstva. Monohrafiia // – K,: «Tsentr uchbovoi literatury», 2017. – 536 S.

[7] Ostatochnyi proekt DSTU Poslid ptytsi. Tekhnolohii biolohichnoho pererobliannia. Zahalni vymohy – Kyiv, 2012 r, 55 S.

[8] V.O.Pinchuk, O.V.Tertychna, V.P.Borodai, O.I.Mineralov. Rozrakhunok azotnoho balansu ptakhopidpryiemstv. // Ahroekolohichnyi zhurnal – 2016, №4 – S.35-39.

[9] Whitehead D.C. Nutrient Elements in Grassland: Soil-Plant-Animal Relationships / D.C. Whitehead. — Wallingford, United Kingdom: CABI Publishing, 2000. — 275 S.

[10] Smyrnov P.M., Muravyn Э.A. Ahrokhymyia. - 2-e yzd., pererab. y dop. //  M.: Kolos, 1984. – 304 S.

[11] Myneev V.H. Khymyzatsyia zemledelyia  y pryrodnaia sreda. – M.: Ahropromyzdat, 1990. – 287 S. [12] Briukhanov A.Iu. Metodы proektyrovanyia y kryteryy otsenky tekhnolohyi utylyzatsyy navoza, pometa, obespechyvaiushchye эkolohycheskuiu bezopasnost. // Dyss. na soysk. Uchenoi stepeny doktora tekhn. Nauk – Sankt_Peterburh – 2016. – 440 S.

[13] Lusenko V.P., Horokhov A.V. Utylyzatsyia ptycheho pometa na ptytsefabrykakh – puty reshenyia. Rezhym dostupu: http://www.webpticeprom.ru.

[14] Vlasiuk P. A., Mandryk A. V.. Obohashchennie kompostu. — K. : Hosselkhozyzdat, 1961. — 296 S.

[15] Kovalenko V. P., Petrenko Y. M. Kompostyrovanye otkhodov zhyvotnovodstva y rastenyevodstva : monohrafyia // Krasnodar: KHAU, 2001. — 148 S.

[16] Afanasev V. N. Krytycheskaia vlazhnost kompostyruemыkh otkhodov zhyvotnovodstva y ptytsevodstva / V. N. Afanasev, V. V. Myller // Vestnyk selskokhoziaistvennoi nauky. — 1987. — № 5. — S. 129–132

[17] Pavlenko. S.I.  Pryskorene kompostuvannia pidstylkovoi sumishi kuriachoho poslidu ta lushpynnia nasinnia soniashnyku. // Visnyk DDAEU, №2 (40), 2016. – S.56-61

[18] Patent Rosii 2189369, MPK 7 C05F 3/00 C05F 17/00, pryor. 09.01.2001, opubl. 20.09.2002. Sposib oderzhannia solomiano-poslidnoho kompostu prolonhovanoi dii.

[19] Patent (19)UA (11)12670 (13)U (51) MPK (2006) C05F 3/00 C05F 17/00. Sadchenko S.I., Panukarenko S.V. Sposib otrymannia orhanichnoho dobryva z ptashynoho poslidu.

 [20] Mohylevtsev V.Y., Briukhanov A.Iu., Maksymov D.A., Vasylev D.A. y dr. Utylyzatsyia navoza/pometa na zhyvotnovodcheskykh fermakh dlia obespechenyia эkolohycheskoi bezopasnosty terrytoryy, nazemnыkh y podzemnыkh vodnыkh obъektov v Lenynhradskoi oblasty // Sankt-Peterburh, 2012. – 238 S. – S. 114.

[21] Atieh R.M. et al. Effects of vermicomposts and composts on plant growth in horticultural container media and soil. // Pedobiologia, 2000. – Vol. 44 – P. 579-590.

[22] Tereshchenko N.N. Эkoloho-mykrobyolohycheskye aspektы vermykopostyrovanyia. // Novosybyrsk: Yzd-vo SO RASKhN, 2003. – 116 S.

[23] Yakushev A.V., Blahodatskyi S.A., Bыzov B.A.  Deistvye dozhdevыkh chervei na fyzyolohycheskoe sostoianye mykrobnoho soobshchestva pry vermykopostyrovanyy. // Mykrobyolohyia, 2009. – T.78, №4 – S.565-574.

[24] Patent na korysnu model  UA 34719 U MPK (2006) C05F 3/00 Hnydiuk V.S., Kolisnyk N.M., Melnyk I.P. Sposib pererobky ptashynoho poslidu metodom vermykultyvuvannia.

[25] Hatsenko M.V. Kompostuvannia orhanichnoi rechovyny. Mikrobiolohichni aspekty. // Silskohospodarska mikrobiolohiia. – 2014. – Vyp. 19. – S.11-20.

[26] Yakushko S.I. Tekhnolohichni osoblyvosti hranuliuvannia orhanichnoi suspenzii u kypliachomu shari. // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Zbirnyk naukovykh prats. – Kharkiv: NTU «KhPI». – 2011. - №34. – S. 52- 59.

[27] Patent UA 73107 U MPK (2012.01)  C05G5/00. Hranulovane orhano-mineralne dobryvo.

[28] Patent RF № 2086522 opubl. 10.08.1997 MPK6 S 05 F 11/02.

[29] Patent UA 43777 A 7 C05G3/04, C09K17/00. Orhano-mineralne dobryvo.

[30] Patent UA MPK  C05F3/00 №67567,  Opubl.15.06.2004. Bozhok A.M., Strynadko M.T., Antonetskyi S.A., Tymochko B.M. Sposib oderzhannia orhano-mineralnoho dobryva z ptashynoho poslidu.

[31] Patent RF № 2126778 S05F 3/00, 27.02.1999.

[32] Patent Ukrainy № 27538, - Biul. 4, 2000. Yakushko S.I., Horodnii M.M. ta in. Sposib oderzhannia hranulovanykh dobryv na orhanichnii osnovi ta tokova liniia dlia yoho zdiisnennia.

[33] ] Patent Ukrainy № 27538, - Biul. 4, 2000. Yakushko S.I., Horodnii M.M. ta in. Sposib oderzhannia hranulovanykh dobryv na orhanichnii osnovi ta tokova liniia dlia yoho zdiisnennia.Dehodiuk, Ye.A.Bondar. Vplyv orhano-mineralnykh i bioaktyvnykh dobryv na urozhainist kukurudzy ta vmist fosforu i kaliiu u siromu lisovomu grunti. // Mizhvidomchyi tematychnyi zbirnyk «Zemlerobstvo», vypusk № 83, 2011, - S.22-28.

[34] Ostroha R.O., Yukhymenko M.P., Yakushko S.I., Artiukhov A.Ie. Doslidzhennia kinetychnykh zakonomirnostei protsesu hranuliuvannia orhanichnykh suspenzii u kypliachomu shari. // Vostochno-evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi №4/1 (88) – 2017.

[35] Proekt DSTU Ptashynyi poslid. Pererobliannia na orhanichni ta orhano-mineralni dobryva. Tekhnolohichni protsesy. Osnovni parametry – Kyiv, 2008 r, 32 S.

[36] Liashenko A.V., Doslidzhennia kinetyky protsesu sushky vidkhodiv ptakhivnytstva z metoiu otrymannia kompleksnykh dobryv dlia roslyn. // Instytut tekhnichnoi teplofizyky NAN Ukrainy, «Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh» - 2009. - №1 (53) – S.89-92. [37] Патент РФ № 2051591, А23К1/00, C05F3/00.

[38] Tymoshchenko A.V., Kremnov V.O., Mykhalevych V.V., Liashenko A.V. UA 81997 U MPK (2013.01) C05F3/00 Sposib pererobky natyvnoho kuriachoho poslidu.

[39] Samoilenko O.I . UA 16923 U MPK (2006) C05F3/02, A23K1/00. Sposib vyrobliannia dobryva i/abo kormovoi dobavky z ptashynoho poslidu.

[40] Marchenko A.Iu., Kuznetsova N.N., Serha H.V.. Yssledovanye y sozdanye sposoba, a takzhe utroistva dlia sushky kurynoho pometa. // Nauchnыi zhurnal KubHAU, №107 (03), 2015 h. – S.1-13. - Rezhym dostupu: htpp://ej.kubagro.ru/2015/03/pdf/117.pdf.

[41] Patent RF №2399641 S1 C09F3/00, opubl. 20.09.2010.