Volume 3, Number 4, 2018

In this Number

(10 papers)
Halyna Sakalova , Tamara Vasylinych, Kateryna Petrushka, Oleh Stokalyuk, Nataliya Chornomaz
pp. 219-223
Tamerlan Safranov, Tetiana Shanina, Veronika Prykhodko, Mykola Shynkarenko
pp.224-229
Myroslav Malovanyy, Zoryana Оdnorih, Мaria Кanda
pp.245-251
Andriy Masykevich, Myroslav Malovanyy, Valeriy Yaremchuk, Mykhailo Kolotylo, Yuriy Masikevych
pp.265-273