WOOD WASTES UTILIZATION OF THE POKUTSKO-BUKOVINIAN CARPATHIANS IN THE RESULT OF INTRODUCTION OF IMPROVED PRODUCTION TECHNOLOGY OF FUEL BRIQUETTES

EP.
2019;
: pp.24-31
1
Bukovinian State Medical University
2
National Natural Park "Vizhnitsky"
3
Lvivskyy Beton
4
Bukovinian State Medical University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University
7
Lviv Polytechnic National University

In the article the estimation was conducted of ecological danger from the uncontrolled accumulation of arboreal wastes in the region of Pokutsko – Bukovinian Carpathians. The optimum terms of drying of wood wastes have been studied in an immobile layer. The optimum conditions are set of getting of fuel brequettes from wood wastes by the pressing method. As relating component  lignincontaining industrial wastes are used. The principal technological scheme  is offered of fuel granules production from wood wastes by the pressing method.

[1] Solovii Kh. M. Ochyshchennia stokiv ochysnykh sporud ta utylizatsiia vykydiv vuhlekysloho hazu iz vykorystanniam tsianobakterii: Zbirnyk materialiv. Lviv: Seminar «Stalyi rozvytok - pohliad u maibutnie», 15 veresnia 2017. 60 s. 
https://doi.org/10.1071/PVv2017n190p60
[2] Bekhta P.A. Tekhnolohiia derevynnykh plyt i plastykiv: pidruchnyk. – Kyiv: Osnova, 2004. – 780 s.
Tekhnolohiia derevynnoi masy. Kozak R., Kozakievich P. Za red. Bekhty P.A.: navchalnyi posibnyk. - Kyiv: Osnova, 2004.- 348 s.
[3] Bekhta P.A. Vyrobnytstvo fanery: pidruchnyk.- Kyiv: Osnova, 2003. – 308 s.
[4] L. K. Polishchuk, V. P. Miskov. Analiz tekhnolohichnykh protsesiv ta obladnannia dlia pererobky derevynnykh materialiv.. Visnyk mashynobuduvannia ta transportu. - 2017.- № 1- S. 83.
[5] Lotosh V. E. Pererabotka otkhodov pryrodopolzovanyia. - Ekaterynburh: Polyhrafyst, 2007. – 503s.
[6] Homonai M. V. Proyzvodstvo toplyvnыkh bryketov. Drevesnoe sыre, oborudovanye, tekhnolohyy, rezhymы rabotы: monohrafyia. – M.: HOU VPO MHUL, 2006. – 68 s 
[7] Malovanyi M.S., Bat R.Ia. Tekhnolohiia stvorennia biokompozytsii na osnovi vidkhodiv lisovoi ta tseliulozno-paperovoi promyslovosti . Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu. – 2006. – Vypusk 16.2. - S. 86- 88.
[8] Malovanyi M.S., Atamaniuk V.M., Bat R.Ia.  Biokompozytsiia na osnovi vidkhodiv derevyny ta naturalnoho viazhuchoho. Rynok instaliatsii. – 2006.  11. - S. 40 – 41.
[9] Mylo syre sulfatne marky “Z” TU U 00278801.009-98.
[10] Bohdanova E.V. Vыdelenye y sbor sulfatnoho myla.- M.: Knyha, 1974. – 350