Volume 4, Number 1, 2019

In this Number

(10 papers)
Yevheniy Shapovalov, Anatoliy Salyuk, Kotynsky Andrii, Roman Tarasenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2019.01.014
pp.14-18
Andriy Masykevich, Mykhailo Kolotylo, Roman Bat, Yuriy Masikevych, Myroslav Malovanyy, Volodymyr Atamaniuk, Kateryna Petrushka
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2019.01.024
pp.24-31
Michał Łopata, Renata Tandyrak, Renata Augustyniak, Katarzyna Parszuto, Anna Płachta, Zuzanna Cybulska
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2019.01.032
pp.32-38
Kateryna Hushchyna, Kayla McLellan, Tri Nguyen-Quang
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2019.01.045
pp.45-51