30 YEARS OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF PROFESSOR VOLODYMYR V. NYKYFOROV

EP.
2019;
: pp.82-90
Authors:
1
Department of environmental management of Matej Bel University

For the first time, full data on the scientific and pedagogical work of Professor Volodymyr Nykyforov is published. The main stages of his work for 30 years are considered. The basic results of fundamental research and applied developments of the scientist are discussed.

[1] Nykyforov V.V.: Ekologiya ta noosferologiya, 1999, 7 (№3), 11.
[2] Nykyforov V.V., Kozlovska T.F.: Ekologiya ta noosferologIya, 2001, 9 (№10), 99.
[3] Nykyforov V.V.: Visnik Dnipropetrovskogo universitetu. Biologiya. Ekologiya, 2001, 2 (9), 132.
[4] Nykyforov V.V.: Visnik Dnipropetrovskogo universitetu, 2002, 2 (10), 188.
[5] Nykyforov V.V.: Visnik problem biologiyi i meditsini, 2003, 5, 28.
[6] Nykyforov V.V.: Visnik problem biologiyi i meditsini, 2009, 2, 39.
[7] Nykyforov V.V.: AgroekologIchniy zhurnal, 2009, 225.
[8] Nykyforov V.V.: Ekologiya ta noosferologiya, 2010, 21 (№ 3–4), 20.
[9] Nykyforov V.V.: Ekologiya ta noosferologiya, 2011, 22 (№ 3–4), 84.
[10] Nykyforov V.V.: Visnik problem biologiyi i meditsini, 2011. 1 (2), 93.
[11] Nykyforov V. and E. Shtrbova: Ekologiya ta ohorona prirodi. Anglo-ukrayinsko-rosiysko-slovatskiy slovnik terminiv. Scherbatih O.V., Kremenchuk – Banska Bistritsya, 2013, 92.
[12] Nykyforov V.V., Shmandiy V.M., Artamonov V.V., Baharev V.S., Galchenko N.P.: Ekologichni prioriteti Kremenchuka: suchasniy stan i perspektivi. Scherbatih O.V., Kremenchuk, 2016, 100.
[13] Nykyforov V., Malovanyiy M., Kozlovska T., Novohatko O., Degtyar S: Shidno-Evropeyskiy zhurnal korporativnih tehnologiy, 2016, 5/10 (83), 11.

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79789
[14] V. Nykyforov, M. Zagirnyak, M. Malovaniy ta in.: Ekologichna biotehnologiya pererobki sino-zelenih vodoroste. Scherbatih O.V., Kremenchuk, 2017, 104.
[15] Zagirnyak M., Nykyforov V., Sakun O., Chorna O.: Mizhnarodna konferentsiya z suchasnih elektrichnih ta energetichnih system, Ukraine Kremenchuk 2017, 380.
[16] Nykyforov V., Kozlovskaya T., Novohatko O., Degtyar S.: Dodatkovi mozhlivosti vikoristannya substratu sino-zelenih vodorostey i vtorinnoyi sirovini. Lyublinskiy tehnologichniy universitet, Lublin, 2018, 207–220.
[17] Nykyforov V.: Pat. UA 63719 A, Publ. 2004.
[18] Nykyforov V.: Pat. UA 24106 U, Publ. 2007.
[19] Nykyforov V.: Pat. UA 104743 № u201509476, Publ. 2016.
[20] Nykyforov V.: Pat. UA 105896, № u201509295, Publ. 2016.