Особливості автоматизованих систем роздільної утилізації побутових відходів

2011;
: pp. 40 - 46
Authors: 

В. Красовський

Кременецький лісотехнічний коледж

Розглянуто проблему побутових відходів та засади національного регулювання поводження з відходами. Проаналізовано системи роздільного управління відходами.

The problem of waste and the principles of national regulation of radioactive waste.
Analyzed the system of separate waste management.

  1. Гавриленко ОЛ. Основи екології та безпека життєдіяльності. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 456 с.
  2. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР (зі змінами, внесеними згідно з Законом від 7 березня 2002 р. № 3073-Ш // ВВР. – 2002. – № 31. – Ст. 214) // ВВР. – 1998. –№ 36–37. – Ст. 1.
  3. Виговська Г.П. Екологічні і економічні аспекти нормування утворення відходів// Праці ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Экология и здоровье человека, охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Т. ІІ1, 9-13 июня 2003 г., г. Бердянск, 2003.
  4. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2004 р. – К., 2005. – 227 с.
  5. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. – К., 2003. – 128 с.
  6. Кузнецова О. К, Радчик О. Л. Загрязнение окружающей среды отходами и опасными веществами. – М., 2009