Volume 6, Number 1, 2021

In this Number

(8 papers)
Volodymyr Mykhaylenko, Valentina Iurchenko, Oleksiy Antonov, Olha Lukianova, Zinaida Gil
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.01.001
pp. 1-6
Galina Krusir, Olga Sagdeeva, Alfred Tsykalo, Yuliia Vilhovska, Tatyana Shpyrko
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.01.007
pp.7-14
Myroslav Malovanyy, Ivan Tymchuk, Iurii Balandiukh, Khrystyna Soloviy, Volodymyr Zhuk, Maria Kopiy, Oleh Stokalyuk, Kateryna Petrushka
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.01.040
pp.40-47