Belgorod town and Beliv village in the 16th c. in the context of the property affairs of the Princes of Chortoryysʹkykh

2016;
: pp. 131 - 135
Authors:
1
Cultural and archeological center "Peresopnytsia"

The article addresses the problem of identifying the historical town of Belgorod settlements and villages Bileva the first half of the sixteenth century. The study was conducted on the basis of source analysis of documents published in the book «Princes Czartoryski family, documents and materials XVI–XVII century». Documents under number 1, 4, 6–9, 11 number. For the first time proved that modern Bilevi settlement in the village at the time of the early modern time was Biloroda castle town in the early sixteenth century. But from the second half of the sixteenth century. — Bileva castle town.

Today Bilevi settlement of the status of cultural heritage monument of national importance.

Modern social needs lead to a cultural change in the use of cultural heritage of national importance. On this basis, local communities have to develop tourism. Muzefikatsiyu is the question of the settlement.

On the basis of modern scientific understanding of the role of the use of historical monuments in the current social and cultural conditions, it is necessary to carefully examine the history of the settlements. The article revealed the localization of the castle, town, village Bileva. Also, the documents can learn about farming towns and villages of Belgorod Bileva names and owners.

This study will form the right approach to further muzefikatsiyi settlement. The vision of the museum as a social and cultural institution in modern terms is complemented by an understanding of its active role in the social and cultural development of society. Kulturolohichnii museum activities can be a tool for a better understanding of today’s world and meet the needs of people today.

1. Arkhyvъ Yuho-Zapadnoi Rossiy yzdavaemыi vremennoiu komyssieiu dlia razbora drevnykh aktovъ 25, f. 25, op.1, s pr. 18, ark. 174–175. 2. Arkhyvъ Yuho-Zapadnoi Rossiy yzdavaemыi vremennoiu komyssieiu dlia razbora drevnykh aktovъ, ch. 6, T. 1, pр. 161. 3. Arkhyvъ Yuho-Zapadnoi Rossiy yzdavaemыi vremennoiu komyssieiu dlia razbora drevnykh aktovъ, ch.3, t. 1, рр. 115, 125. 4. Arkhyvъ Yuho-Zapadnoi Rossiy yzdavaemыi vremennoiu komyssieiu dlia razbora drevnykh aktovъ, ch. 6, t. 1, рр. 132, 133. 5. Kniazi Chortoryiski: dokumenty i materialy KhVI-XVII st. (iz zibrannia «Zakhidno-ruskykh aktiv» Rosiiskoi natsionalnoi biblioteky) / Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka.(2016), Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 6. Vikipediia, Fedora Bohushivna, available at: http://ar.rodovid.org/wk/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:ChartInventory. 7. Lyst velykoho kniazia lytovskoho, polskoho korolia Syhizmunda I Staroho pro stvorennia komisii u skladi kniaziv Yuriia Ivanovycha Dubrovytskoho, Vasylia Fedorovycha Chetvertynskoho, Ivana Andriiovycha Polubenskoho ta in. dlia rozghliadu superechky mizh lutskym starostoiu Fedorom Mykhailovychem Chortoryiskym ta panom Bohushem Bohovytynovychem z pryvodu budivnytstva zamku v urochyshchi Bileve, No. 1, 1528, bereznia 4, Vilno, Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI-XVII st. iz zibrannia «Zakhidno-ruskykh aktiv» (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 8. Dohovir kniazia Ivana Fedorovycha Chortoryiskoho z voievodoiu kyivskym kniazem Fridrikhom Hlibovychem Pronskym pro te, shchob liudy arkhimandryta Peresopnytskoho monastyria, yaki nalezhaly Chortoryiskym, ne lovyly rybu v stavku Zhukovskomu, No. 4, 1548, liutyi, Klevan . Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI-XVII st. iz zibrannia «Zakhidno-ruskykh aktiv», (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 9. Dohovir kniazia Ivana Fedorovycha Chortoryiskoho iz kniazem Fridrikhom Hlibovychem Pronskym pro prypynennia superechky stosovno stavkiv Bilivskoho ta Zhukovskoho, nezakonnoho vylovu ryby toshcho, № 6, 1548, chervnia 30, Bilohorodka. Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI—XVII st. iz zibrannia «Zakhidno-ruskykh aktiv», (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 10. Dohovir kniazia Fridrikha Hlibovycha Pronskoho, voievody kyivskoho, iz kniazem Ivanom Fedorovychem Chortoryiskym pro poliubovne vyrishennia superechky shchodo zamku Bilivskoho ta stavku na r. Stubla bilia maietku Zhukovskoho, No. 7, 1548, chervnia 30, Zhukovo, Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI—XVII st. iz zibrannia «Zakhidno-ruskykh aktiv», (2016), Rosiiskoi natsionalnoi biblioteky), Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 11. Kvyt hospodarskoho skarbnyka, kliuchnyka vilenskoho Stefana Andriiovycha Velkovycha shchodo otrymannia nym serebshchyny za druhu polovynu 1548 r. z volynskykh maietkiv Shybskoho, Klevani, Bilohorodka, Shepli ta Korelychi, yaki nalezhaly kniaziu Ivanu Fedorovychu Chortoryiskomu, No. 8, 1548, lystopada 6, Vilno. Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy VI–XVII st. iz zibrannia «Zakhidno-ruskykh aktiv», (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 12. Lyst velykoho kniazia lytovskoho, polskoho korolia Syhizmunda II Avhusta kyivskomu voievodi, kniaziu Fridrikhu Hlibovychu Pronskomu stosovno skarhy kniazia Ivana Fedorovycha Chortoryiskoho pro porushennia domovlenostei, zghidno z yakymy dozvolialos proizhdzhaty dorohoiu cherez yoho maietok Zhukovskyi ta na zbir myta, No. 9, 1554, hrudnia 27, Vilno. Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI—XVII st. iz zibrannia «Zakhidnoruskykh aktiv», (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 13. Kvyt korolivskoho mirnyka Kazymyra Lednytskoho pro otrymannia nym 60-ty kip hroshei lytovskykh vid kniazia Ivana Fedorovycha Chortoryiskoho za zdiisneni zamiry u maietkakh Klevan, Biliv ta navkolyshnikh selakh, No. 11, 1561, serpnia 3, Klevan. Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy ХVI—XVII st. (iz zibrannia «Zakhidno-ruskykh aktiv», (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 14. Pamiatnyky, yzdannыe Vremennoi Komyssyei dlia razbora drevnykh aktov, (1859), Kiev, t.4, otd. 2, pp. 129,139, 189, 226. 15. Fedoryshyn M. (2016), History monastery in Peresopnytsa, Drohobych, Kolo, 32 pp.