Містечко Білгород та село Білів у ХVІ ст. у контексті майнових справ Князів Чорторийських

2016;
: cc. 131 - 135
1
КЗ «Культурно-археологічнийцентр «Пересопниця»

Здійснено джерелознавчий аналіз опублікованих у книзі «Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI— XVII cт.» документів під№ 1, 4, 6–9, 11. Виявлено територіальні межі містечка Білгорода та села Білева, належності їх до замків та обсяг їхньої власності. Матеріали щодо локалізацїї цих двох поселень публікуються вперше. Дослідник вважали містечко Білгород та село Білів одним поселенням. На думку автора, сьогодні вони мають величезний інтерес місцевої громади, яку цікавить подальша музефікація історичного городища з метою залучення туристів. Стаття розрахована для вчителів історії, краєзнавців, наукових працівників музеїв, працівників органів охорони культурної спадщини, органів самоврядування Зорянської громади Рівненської області.

1. Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый вре- менною комиссіею для разбора древних актовъ 25, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 174–175. 2. Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый временною комиссіею для разбора древних актовъ. — Ч. 6. — Т. 1. — С. 161. 3. Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый временною комиссіею для разбора древних актовъ. — Ч. 3.— т. 1, с. 115, 125. 4. Архивъ Юго- Западной Россіи издаваемый временною комиссіею для разбора древних актовъ. — Ч. 6, т. 1, с. 132–133. 5. Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI—XVII ст. (із зібрання «Західно-руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука.— К.: Інститут історії України НАН України, 2016. — 228 с. 6. Вікіпедія [Електронний ресурс]: [Федора Богушівна Боговитина:]. — Режим доступу: http://ar.rodovid.org/wk/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:ChartInventory/764126 (дата звернення 30.02.2017). — Назва з екрана. 7. № 1. 1528, березня 4. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда I Старого про створення комісії у складі князів Юрія Івановича Дубровицького, Василя Федоровича Четвертинського, Івана Андрійовича Полубенського та ін. для розгляду суперечки між луцьким старостою Федором Михайловичем Чорторийським та паном Богушем Боговитиновичем з приводу будівництва замку в урочищі Білеве / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI—XVII ст. (із зібрання «Західно-руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. — К.: Інститут історії України НАН України, 2016. — 228 с. 8. № 4. 1548, лютий. Клевань. Договір князя Івана Федоровича Чорторийського з воєводою київським князем Фрідріхом Глібовичем Пронським про те, щоб люди архімандрита Пересопницького монастиря, які належали Чорторийським, не ловили рибу в ставку Жуковському / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI—XVII ст. (із зібрання «Західно-руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. — К.: Інститут історії України НАН України, 2016. — 228 с. 9. № 6. 1548, червня 30. Білогородка. Договір князя Івана Федоровича Чорторийського із князем Фрідріхом Глібовичем Пронським про припинення суперечки стосовно ставків Білівського та Жуковського, незаконного вилову риби тощо. / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI—XVII ст. (із зібрання «Західно-руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. — К. : Інститут історії України НАН України, 2016.— 228 с. 10. № 7. 1548, червня 30. Жуково. Договір князя Фрідріха Глібовича Пронського, воєводи київського, із князем Іваном Федоровичем Чорторийським про полюбовне вирішення суперечки щодо замку Білівського та ставку на р. Стубла біля маєтку Жуковського; 11. № 8. 1548, листопада 6. Вільно. Квит господарського скарбника, ключника віленського Стефана Андрійовича Велковича щодо отримання ним серебщини за другу половину 1548 р. з волинських маєтків Шибського, Клевані, Білогородка, Шеплі та Кореличі, які належали князю Івану Федоровичу Чорторийському./ Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI—XVII ст. (із зібрання «Західно-руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. — К. : Інститут історії України НАН України, 2016. — 228 с. 12. № 9. 1554, грудня 27. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда II Августа київському воєводі, князю Фрідріху Глібовичу Пронському стосовно скарги князя Івана Федоровича Чорторийського про порушення домовленостей, згідно з якими дозволялось проїжджати дорогою через його маєток Жуковський та на збір мита / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI-XVII ст. (із зібрання «Західно- руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. — К. : Інститут історії України НАН України, 2016.— 228 с. 13. № 11. 1561, серпня 3. Клевань. Квит королівського мірника Казимира Ледницького про отримання ним 60-ти кіп грошей литовських від князя Івана Федоровича Чорторийського за здійснені заміри у маєтках Клевань, Білів та навколишніх селах / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI—XVII ст. (із зібрання «Західно- руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. — К.: Інститут історії України НАН України, 2016. — 228 с. 14. Памятники, изданные Временной Комиссией для разбора древних актов. — К, 1859.— Т. 4 т. 4, отд. 2. — с. 129, 139, 189, 226. 15. Федоришин Микола. Історія монастиря у Пересопниці / Микола Федоришин. — Дрогобич : Коло.— 1916. — с. 32.