Листопад 21 - 23, 2018


X Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

ICT 2018

Львів, Україна

З 21 по 23 листопада 2018 року в Національному університеті «Львівська політехніка» проводиться Х Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі».

Метою конференції є поширення теоретичного і практичного досвіду застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій, розвиток актуальних напрямів інформатизації, обміну досвідом в галузі інформатизації з іншими вищими навчальними закладами, опублікування результатів наукових досліджень з інформатизації вищих навчальних закладів.

До участі у конференції залучені викладачі, вчені, фахівці, експерти, аспіранти, студенти.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Матеріали конференції
Необхідною умовою публікації матеріалів конференції є виступ автора з доповіддю.
Матеріали конференції, які рекомендовані організаційним комітетом, після доопрацювання до вигляду статті та проведення незалежного рецензування будуть опубліковані у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» (серія «Інформатизація вищого навчального закладу»), який є фаховим виданням.

Organizers

Partners