Вимоги до оформлення доповідей

Матеріали доповідей, які не відповідають нижче вказаним вимогам розглядатися не будуть.

Обсяг статті – 2-4 повні сторінки (редактор Microsoft Word, формат сторінки А4, шрифт Times NewRoman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,2, усі поля сторінки по 2 см).

Порядок розміщення матеріалу у доповіді:

 1. УДК – ліворуч без абзацу у верхньому рядку.
 2. Ім’я та прізвище авторів – у наступному рядку, через коми, шрифт - потовщений, вирівнювання по правому краю.
 3. Назва організації – у наступному рядку, шрифт – звичайний, вирівнювання по правому краю.
 4. Назва доповіді – у через рядок великими літерами, шрифт потовщений, вирівнювання по центру.
 5. Копірайт – у наступному рядку, шрифт – курсив, вирівнювання по лівому краю.
 6. Анотація українською мовою – у наступному рядку, шрифт – потовщений похилий, вирівнювання по ширині.
 7. Ключові слова – у наступному рядку, шрифт потовщений похилий, вирівнювання по ширині.
 8. Анотація англійською мовою – у наступному рядку, шрифт – потовщений похилий, вирівнювання по ширині.
 9. Ключові слова англійською мовою – у наступному рядку, шрифт - потовщений похилий, вирівнювання по ширині.
 10. Текст матеріалів доповіді – через рядок, шрифт – звичайний, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см.
 11. Структура матеріалів доповіді. Матеріали доповіді повинні містити постановку практичної проблеми, перелік вирішуваних задач, викладом суті дослідження (текст, графіки, рисунки скріншоти тощо), висновки, перелік літературних джерел.
 12. Таблиці друкуються в тексті й повинні мати заголовки. Посилання а таблицю повинно передувати її появі в тексті.
 13. Рисунки вставляються в текст і повинні мати підписи.
 14. У формулах і літерних позначеннях повинен мати нахил тільки латинський шрифт. Нумеруються тільки ті формули, на які є посилання в тексті.