Проблематика

1. Інформатизація діяльності ВНЗ

 • Створення та розвиток ІТ- структури навчального закладу
 • Інформаційні системи супроводу навчальної та наукової діяльності в університеті
 • Створення освітніх сервісів
 • Навчальні портали

2. Інноваційні комп’ютерні засоби навчання

 • Методологія дистанційного навчання
 • Розробка електронних дисциплін
 • Розроблення інноваційних засобів дистанційного навчання
 • Створення віртуальних тренажерів
 • Електронні навчальні видання: технології, методології створення
 • Стандартизація дистанційних курсів
 • Застосування онлайн-семінарів (вебінарів), відеолекцій в навчальному процесі.
 • Створення та використання відкритих електронних навчальних ресурсів

3. Створення та використання відкритих онлайн ресурсів в навчальному процесі ВНЗ.
4. Комп’ютерне тестування знань та вмінь

 • Засоби вимірювання та оцінювання якості знань
 • Розроблення тестів та сервісів з тестування
 • Засоби автоматизованого тестування

5. Комп’ютерні технології в бібліотечній справі