Volume 3, Number 2, 2023

In this Number

(18 papers)

Infocommunication systems and technologies

Nick Odegov, Y. Babich , D. Bagachuk , Maryna Kochetkova, Janna Petrovych
DOI: https://doi.org/10.23939/ictee2023.02.020
20-32
Pyrih Ya., Mykhaylo Klymash, Pyrih Y. , Orest Lavriv
DOI: https://doi.org/10.23939/ictee2023.02.095
95-107

Radioelectronics

Yuriy Bobalo, Andriy Bondariev, Y. Budaretskyi, Bogdan Strykhalyuk, Mykhailo Oliinyk
DOI: https://doi.org/10.23939/ictee2023.02.150
150-157

Electronics and engineering