On Dependence of Refraction Coefficient from Period of Day and Height of Ray

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Dzhuman  B. M. O tochnosti izmerenija zenitnyh rasstojanij v periody spokojnyh izobrazhenij pri vetre. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 4. Izd-vo L'vov, un-ta, 1966.
  2. Smirnov N. V. i Dunin - Barkovskij I. V. Kratkij kurs matematicheskoj statistiki dlja tehnicheskih prilozhenij. M„ 1959.
  3. Petrashevich G. G. O tochnosti opredelenija kojefficienta refrakcii. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 7, 1968.