Adjustment of the polygonometric traverse together with adjustment of the measured values at the stations

Received: December 13, 1969
Authors:
1
O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy

1. Kobylin A. I. Gruppovoe uravnivanie rudnichnoj trianguljacii. Metallurgizdat 1955
2. Kobylin A. I. Uravnivanie poligonometricheskogo hoda i ocenka tochnosti. Nauchn. tr. Har'kovskogo gornogo in-ta, t. 4, 1958.
3. Kuzin H. A. i Lebedev N. N. Prakticheskoe rukovodstvo po gorodskoj i inzhenernoj poligonometrii. Geodezizdat, M., 1954.