Map of the "isostatic geoid" in the Carpathian region

Received: October 29, 1971
Authors:
1
Lviv polytechnic National University

1. Evseev S. V. Vychislenie izostaticheskih redukcij na Urale i v Povolzh'e. - Tr. CNIIGAiK, № 17, 1937.
2. Mihajlov A. A. Kypc gravimetrii i teorii figury Zemli. M., 1939.
3. Razhinskas A. K. Neskol'ko zamechanij o znachenii detal'nogo izuchenija poverhnosti kvazigeoida dlja harakteristiki aktivnosti zemnoj kory. - Tr. AN LitSSR, ser. V 1(28)‚ 1962.
4. Skuin B. L. Zavisimost' anomalij sily tjazhesti ot vysot v gornoj oblasti. - V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 6. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1967.
5. Somov V. I. Svodnaja karta sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory Karpat. - V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 7. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1968.
6. Shatalova Je. M. O smeshhenii urovennoj poverhnosti (geoida) pod vlijaniem topograficheskoj redukcii. - V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 14. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1971.
7. Shatalova Je. M. K voprosu o deformacii geoida. - V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 15. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1972.
8. Don R Mabeu. ln «Geological Survey Research», 1966.
9. Heiskanen W. A. and Erkki Niskanen. World maps for the indirect effect of the undulations of the geoid on gravity anomalies Publ. Isos. Inst. IAG (Helsinki), № 7, 1941.
10. Lambert W. D. and F. W. Darling. Tables for determining the form of the geoid and its indirect effect on gravity USCGS Spec. Publ., 1936.
11. Lejau R. P. Pierre Tables pour le calcul de l’effet indirect et la deformation du qéoide. Vy]. qeod. NS, № 8, 1948.
12. S cheffer V. «GeOphus. und Geol», № 9, 1966.
13. Vening Meinesz F. A., W. A. Heiskanen. The Earth and its Gravity field, New York. Toronto, London, 1958.