On the calculation of accuracy of elements of linear-angular triangulation

Received: May 10, 1973
Authors:
1
Lviv Politecnic National University

1. 3akatov P. S. O tochnosti postroenija rjadov trianguljacii I klassa iz geodezicheskih chetyrehugol'nikov. - «Tr. CNIIGAiK», 1937. vyp. 15.
2. Kutuz‚ov I. A. Nakoplenie pogreshnostej v rjadah trianguljacii s izmerennymi storonami. - «Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka». 1957, vyp. 2.
3. Novosel'skaja V. P. Tochnost' cepi linejno-uglovoj trianguljacii. «Geodezija. kartografija i ajerofotos#emka», 1964, vyp. 1
4. Novosel'skaja V. P. Ocenka tochnosti jelementov linejno-uglovogo rjada iz. geodezicheskih prjamougol'nikov. - «Geodezija, kartografija, i ajerofotos#emki, 1965, vyp. 3.
5. Novosel 'skaja V. P. Poperechnyj sdvig linejno-uglovogo rjada iz geodezicheskih prjamougol'nikov. – «Geodezija. kartografija i ajerofotos#emka», 1971.vyp. 1.