The accuracy of determination of boundary position and areas of land parcels for inventory of urban land

2011;
: pp. 62 - 66
1
Lviv Polytechnic National University
2
Engineering geodesy department of Lviv Polytechnic National University

The results of studies to assess the accuracy of determining the area of land in different ways.

  1. Volosec'kyj B.I. Analiz tochnosti vyznachennja parametriv zemel'nyh diljanok v naselenyh punktah z vrahuvannjam ekonomichnyh chynnykiv // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv. – 1999. – S. 119–121.
  2. Volosec'kyj B.I. Velychyna i vartist' zemel'noi' diljanky – faktory, shho vplyvajut' na tochnist' kadastrovyh robit // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv. – 1997. – S. 179–185.
  3. Kerivnyj tehnichnyj material z inventaryzacii' zemel' naselenyh punktiv (nazemni metody) // GKNTA. – K. : GUGKK, 1993.
  4. Polozhennja po zemel'no-kadastrovij inventaryzacii' zemel' naselenyh punktiv // K.: Derzhkomzem, 1997. – 12 s.
  5. Tartachyns'kyj R.M. Do pytannja pro geodezychne zabezpechennja kadastru. Zb. Geodezja i geometrja inzynierska w budownictwie i inzynierii. – Rzeszow, 1996. – S. 119–123.
  6. Cerklevych A.A. Vykorystannja novyh tehnologij i aktual'ni zadachi zemel'nogo kadastru // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv. – 1999. – S. 121–124.
  7. Cerklevych A.A., Procyk M.G. Pro tochnist' vyznachennja polozhennja mezhovyh znakiv i obchyslennja ploshh zemel'nyh diljanok // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv. – 1997.– S. 185–188.
  8. Cerklevych A., Sygljak M. Pro tochnist' vyznachennja mezh ta ploshh zemel'nyh diljanok pry vykonanni inventaryzacii' zemel' naselenyh punktiv // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv. – 1999. – S. 124–130.
  9. Cerklevych A.L. Pro tochnist' vyznachennja ploshh i polozhennja mezh zemel'nyh diljanok // Geodezja inzynieryjna i kadaster w gospodarce narodowe. –Budownictwo i Inzynieria Srodowiska. 1998. – z. 29 . – S. 117–123.
  10. Germonova E., Limareva E. Vlijanie korreljacionnyh zavisimostej mezhdu oshibkami opredelenija koordinat konturnyh tochek na tochnost' opredelenija ploshhadej zemel'nyh uchastkov // Suchasnі dosjagnennja geodezichnoї nauki ta virobnictva. – L'vіv: Lіga-Pres, 2002. – S. 287–290.