Investigation of variation laws of coefficient of the Earth`s refraction in the coastal zone of large water surfaces

Received: May 11, 1973
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Dzhuma n B. M. K voprosu o vygodnejshem vremeni izmerenija zenitnyh rasstojanij. - «Geodezija, kartografii n ajerofotos#emka», 1964, vyp. I,
2. Drok M. K. O vlijanii vertikal'noj refrakcii pri geodezicheskom nivelirovanii cherez vodnye prostranstva. - «Nauchnye zapiski L'vovsk. politehn. nn-ta», 1962, vyp. 85.
3. Izotov A. A. i Pelln ien L. P. Issledovanie zemnoj refrakcii i metodov Geodezicheskogo nivelirovanija. - «Tr. CNIIGAiK», 1955, vyp. 102.
4. Kazanskij K. B. Zemnaja refrakcija nad obshirnymi vodnymi poverhnostjami. L., Gidrometeoizdat, 1966.
5. Maslich D. I. Vlijanie refrakcionnogo nolja obshirnyh vodnyh vodoemov na geodezicheskie izmerenija. - «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 19-36, vyp. 5.
6. Maslich D. I. [i dr.]. Issledovanie zakonomernostej izmenenija kojefficienta refrakcii v zimnij period. - «Geodezija. kartografija i ajerofotos#jomka», 1968. vyp. 7.
7. Selivanov S. V. Issledovanie zemnoj refrakcii na Finskom zalive. «Zapiski po gidrografii». 19:56. № 2.