Transmission of astronomical coordinates and azimuth along horizontal and vertical angles measured during periods of calm images

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Based on the data of the field experimental data, the astronomical coordinates and azimuth are transmitted along a three-way course. On the basis of the results obtained, a conclusion is drawn on the use of the transmission of astronomical data in the mountainous and high-mountainous regions to calculate deviations of the plumb line.

1.    Dzhuman B. M. Raschet tochnosti izmerenija zenitnyh rasstojanij v periody spokojnyh izobrazhenij. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1974, vyp. 20.
2.    Dzhuman B. A4. Vlijanie refrakcii na tochnost' geodezicheskogo nivelirovanija v periody spokojnyh izobrazhenij. Avtoref. dis. na soisk. uchen, stepeni kand. tehn. nauk. L'vov, 1970.
3.    Rudskij V. I. Sovmestnoe uravnivanie gorizontal'nyh uglov i zenitnyh rasstojanij. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1966, vyp. 5.
4.    Filippov A. E. Uslovnye uravnenija shiroty, dolgoty i azimuta
v seti prostranstvennoj trianguljacii. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1967, vyp. 6.
5.    'Filippov A. E. Uslovnye uravnenija v seti prostranstvennoj trianguljacii. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1968, vyp. 7.
6.    Sh e v ch u k P. M. Iz opyta sozdanija vysotno-geodezicheskogo obosnovanija krupnomasshtabnyh s#emok metodom trigonometricheskogo nivelirovanija. — «Geodezija i kartografija», 1975, № 6.
7.    N i g v o p e n R. A. Praktische Rechenfomeln für die dreidimensionale Geodäsie. — «Zeitschrift für Vermessungswesen», 1964, 85, 45.