Conformal image of an ellipsoid on a ball with two normal parallels

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The development of a conformal image on a sphere is considered and a method is proposed for obtaining conformal images of an ellipsoid on a ball with two normal parallels.

1. Butkevich A. V. Issledovanija po resheniju vychislitel'nyh zadach sferoidicheskoj geodezii. M., «Nedra», 1964. 
2. Butkevich A. V., Jakovinich N. N. Ob izobrazhenii jellipsoida na share s dvumja normal'nymi paralleljami. — «Doklady i nauchnye soobshhenija LPI», vyp. 8. L'vov, 1977. 
3. Bugaevskij L. M. Avtoref. dissert. na soisk. uch. stepeni dokt. tehn. nauk. M., MIIGAiK, 1971. 
4. Krasovskij F. N. Rukovodstvo po vysshej geodezii, ch. 2. M., Geodezizdat, 1942. 
5. Hodorovich P. A. Reshenie osnovnoj zadachi vysshej geodezii metodom svobodnogo vybora normal'noj paralleli. Omsk. Izd-vo OMSHI, 1938.