Correction for vertical refraction when observing high objects at large zenith distances

1980;
: 104 - 109
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Kondrashkov A. V. Jelektroopticheskie i radiogeodezicheskie izmerenija. — M. : Nedra, 1972. 
2. Maslich D. I. Opredelenie frakcii pri rasprostranenii jelektromagnitnyh voln u poverhnosti Zemli. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1972, vyp. 15. 
3. Hizhak L. S., Chernjaga N. G. Issledovanie zakonomernostej plotnosti atmosfery / Depon. v VINITI 26. 12 1974, № 33-08-74. 
4. Hizhak L. S., Fedorishhev A. E. Issledovanie temperaturnogo polja s cel'ju ucheta refrakcionnyh skazhenij v pogranichnom sloe atmosfery. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1975, vyp. 21.
5. Fedorishhev A. E. Issledovanie zakonomernosti raspredelenija atmosfernogo davlenija dlja ucheta refrakcii. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1978, vyp. 28. 
6. Fedorishhev A. E. Metody opredelenija temperatury vozduha na razlichnyh vysotah v pogranichnom sloe atmosfery. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1975, vyp. 21. 
7. Moritz H. Zur Geometrie der Refraktion. — Osterr Vermesungswesen, 1962, 50, Nr. 1