To the analysis of errors in routing spatial phototriangulation

1981;
: 111 - 114
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas , Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

1. Burshtynskaja X. V. Issledovanie statisticheskim metodom vlijanija sluchajnyh oshibok v marshrutnoj seti prostranstvennoj fototrianguljacii. — Geodezija i kartografija, 1973, № 12. 
2. Vencel' E. S. Teorija verojatnostej. — M.: Nauka, 1969. 
3. Sergeev V. I. Osnovy instrumental'noj tochnosti jelektromehanicheskih cepej. — M.: Izd-vo AN SSSR, 1963.