Effect of humidity on the accuracy of radio range finder measurements

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Voroncov P. A. Mikroajerologncheskie issledovanija prigranichnogo sloja atmosfery. — M. : Gidrometeoizdat, 1960. 
2. Voroncov P. A. Stroenie nizhnego sloja atmosfery (0—0,5 km) v period Dneprovskoj jekspedicii. — Tr. GGO, 1963, vyp. 144/40. 
3. Kravcov N. I. Ob izmerenii dlin linij radiodal'nomerami v dve vidimosti. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1971, vyp. 14. 
4. Ostrovskij A. L. Issledovanija vlijanija atmosfery na tochnost' radiodal'nomernyh izmerenij na vsholmlennoj mestnosti. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1969, vyp. 10. 
5. Selickaja V. I. Sutochnyj i godovoj hod meteorologicheskih jelementov v nizhnem sloe vozduha 0,5 km nad poselkom Voejkovo. — Tr. GGO, 1962, vyp. 135.