Solution and assessment of the accuracy of inverse resection at two non-adjacent angles

1
Kyiv National University of Construction and Architecture
2
Kommunarskiy Mining and Metallurgical Institute
  1. Klimovich V. A. Vyislenie koordinat tochki, opredelennoj po dvum nasmezhnym uglam, izmerennym mezhdu chetyr'mja opornymi punktami. - Zapiski po gidrografii, 1945, №2
  2. Korn G., Korn T. Spravochnik po matematike (dlja nauchnyh rabotnikov i inzhenerov). - M.: Nauka, 1973.
  3. Kell' P. G. Izbr. tr.- M.:Nedra, 1964