The error's statistical investigation of the 1-st order leveling on the Crimea geodynamic ground

1
Lviv Polytechnic National University
2
-
  1. Bol'shev L. N., Smirnov N. V. Tablicy matematicheskoj statistiki. — M.: Nauka, 1965.
  2. Instrukcija po nivelirovaniju, I, ІІ, III i IV klassov — M. ; Nedra, 1974.
  3. Instrukcija po vychisleniju nivelirovok. — M.: Nedra, 1971.
  4. Kemnic Ju. V. Matematicheskaja obrabotka zavisimyh rezul'tatov izmerenij. — M.: Nedra, 1970.
  5. Krjukov Ju. A. Primenenie statisticheskih metodov pri issledovanii oshibok vysokotochnogo nivelirovanija. Obzor № 17. — M.: ONTI CNIIGAiK 1972.
  6. Mitropol'skij A. K. Tehnika statisticheskih vychislenij. –  M.: Nauka, 1971.
  7. Pavliv P. V. K metodike opredelenija sistematicheskih pogreshnostej nivelirovanija І i II klassov. – Geodezija i kartografija, 1979, № 4.
  8. Rekomendacii po geodezicheskim rabotam na geodinamicheskih poligonah. – M.: ONTI CNIIGAiK, 1975.
  9. Smirnov N. V., Belugin D. A. Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika v prilozhenii k geodezii. – M.: Nedra, 1969.