On the Molodensky's method of his boundary problem

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Eremeev V. F., Jurkina M. I. K voprosu o reshenii odnogo integral'nogo uravnenija tipa Fredgol'ma pervogo roda v svjazi s teoriej figury Zemli. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1970, vyp. 11.
  2. Marych M. I. Vychislenie potenciala topograficheskih mass v priblizhenijah Molodenskogo. Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1979, vyp. 6.
  3. Marych M. I. O reshenii zadachi Molodenskogo s pomoshh'ju rjada Tejlora. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 17.
  4. Molodenskij M. S., Eremeev V. F., Jurkina M. I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. - Tr. CNIIGAiK, 1960, vyp. 131.
  5. Pellinen L. P. O tozhdestvennosti razlichnyh reshenij zadachi Molodenskogo. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1974, vyp. 3.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => iUMpDkPB0tFppV0lm77xR4GhiHOK7sOLeZ0frP4wUaY [:db_insert_placeholder_1] => iUMpDkPB0tFppV0lm77xR4GhiHOK7sOLeZ0frP4wUaY [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 18.206.92.240 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:10682;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 17:07:07.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679926027 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).