Equalization of the geodetic nets by the method of the Lp-estimates

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто застосування узагальненого адаптивного методу урівнювання геодезичних мереж. Критерій оптимальності рішення системи лінійних рівнянь вибирається залежно від результату попередньо виконаного статистичного аналізу помилок вимірів. Отримані оцінки відповідають методу максимальної правдоподібності Фішера. Наведено рекурентний алгоритм отримання Lp- оцінок при параметричному і коррелатном методі урівнювання. Вказується на зв'язок з інтерактивним методом Ньютона - пошуку умовного екстрему функції. Наведено приклад урівнювання геодезичного чотирикутника

1. Monin I.I. Edinyj algoritm sostavlenija uslovnyh uravnenij v geodezicheskih setjah.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1980. vyp. 35.

2. Mudrov V.I., Kushko V.L. Metody obrabotki izmerenij.-M.:Sov. radio, 1976,

3. Fletcher R., Grant J.A., Hebden M.D. The calculation of linear best Lp-approximatios.-Computer Jurnal, 1971, v.14.