Урівнювання геодезичноих мереж методом Lp-оцінки

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто застосування узагальненого адаптивного методу урівнювання геодезичних мереж. Критерій оптимальності рішення системи лінійних рівнянь вибирається залежно від результату попередньо виконаного статистичного аналізу помилок вимірів. Отримані оцінки відповідають методу максимальної правдоподібності Фішера. Наведено рекурентний алгоритм отримання Lp- оцінок при параметричному і коррелатном методі урівнювання. Вказується на зв'язок з інтерактивним методом Ньютона - пошуку умовного екстрему функції. Наведено приклад урівнювання геодезичного чотирикутника

1. Монин И.И. Единый алгоритм составления условных уравнений в геодезических сетях.- Геодезия, картография и аэрофотосъемка, 1980. вып. 35.

2. Мудров В.И., Кушко В.Л. Методы обработки измерений.-М.:Сов. радио, 1976,

3. Fletcher R., Grant J.A., Hebden M.D. The calculation of linear best Lp-approximatios.-Computer Jurnal, 1971, v.14.