To the question of the optimization of the design of the schemes of the measurements in the surveying nets

Authors:
1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
  1. Ermol'ev Ju.M., Ljashko I.I., Mihalevich V.S., Tjuplja V.I. Matematicheskie metody issledovanija oprecij.- Kiev: Vishha shkola, 1979.
  2. Markuze Ju.I. Uravnivanie i ocenka tochnostiplanovyh geodezicheskih setej.-M.: Nedra, 1982.
  3. Rukovodstvo po raschjotu tochnostigeodezicheskih rabot v promyshlennom stroitel'stve.- M.: Nedrja, 1979.
  4. Tamutis Z.P. Optimal'nye metody proektirovanija geodezicheskih setej.-M.: Nedra, 1979.
  5. Tretjak K.R. Odin iz metodov proektirovanija setej trilateraciis pomoshh'ju JeVM.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1982, vyp. 36.
  6. Cifrovoe modelirovanie mestnosti v topografo-geodezicheskih celjah. Obzornaja informacija GUGK, 1980, vyp. 44.
  7. Gazpricki J. Analiza dokladnosci poziomych sieci geodezyinych.- Prace instytutu Geodezji i kartografii, 1976, t.23, № 3(56).