Using the biorthogonal expansion for the calculation of the ellipsoid potential

Authors:
1
Department of Cartography and Geospatial Modeling, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University
  1. Meshherjakov G.A., FysM.M. O biortogonal'nyh sistemah vnutri jellipsoida.- V kn.: Teoreticheskie i prikladnye problemy vychislitel'noj matematiki. M., 1981.
  2. Meshherjakov G.A., Fys M.M.O predstavlenii plotnosti zemnyh nedr rjadami po biortogonal'nym sistemam mnogochlenov.- V kn.: Teorija i metody interpretacii gravitacionnyh i magnitnyh anomalij. Kiev, 1981.
  3. Meshherjakov G.O., Dejneka Ju.P. Ob jellipsoidal'nom raspredelenii plotnosti zemnyh nedr.- Geofizicheskij sbornik AN USSR, 1978, vyp. 86.
  4. Meshherjakov G.A. Ob ocenke nekotoryh velichin, harakterizujushhih vnutrennee gravitacionnoe pole Zemli.-Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp.17.