The investigation of the dependence of the vertical refraction coefficient on the equivalent and the absolute heights in the mountains

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
-

1. Vashhenko V.I., Dzhuman B.M., Ostrovskij A.L. Ob issledovanii zavisimosti kojefficienta refrakcii ot absoljutnoj vysoty.- Geodezija i kartografija, 1974, № 10.

2. Izotov A.A., Pellinen L.P. Issledovanija zemnoj refrakcyii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija.- Tr. CNIIGAiK, 1955, vyp. 102.

3. Ostrovskij A.L. Metody ucheta atmosfernyh vlijanij na geodezicheskie izmerenija, osnovannye na reshenii obratnyh zadach refrakcii.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1983, vyp. 37.

4. Sadovskij I.I. O zavisimosti kojefficienta vertikal'noj refrakcii ot absoljutnoj vysoti zemnoj poverhnosti.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1966, vyp. 11.