An equation in photogrammetry of heterogeneous measurements and reference data

1988;
: 112 - 116
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Gan'shin V. N. Ves izmerenija: ego sushhnost' i prakticheskoe primenenie // Geodezija i kartografija. 1982. № 2. S. 14—15. 
2. Dorozhinskij A. L. Uravnivanie v fotogrammetrija s uchetom oshibok ishodnyh dannyh // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1987. Vyp. 45. S. 131—137. 
3. Markuze Ju. I. Uravnivanie i ocenka tochnosti planovyh geodezicheskih setej. M., 1982.