On the design of optimal observation programs in planned geodetic networks

Authors:
1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
  1. Garasimenko M.I. Proyektirovaniye i obrabotka izmereniy s primeneniyem sobstvennykh znacheniy matrits. Vladivostok. 1983.
  2. Korobochkin M.I.. Zaytseva I.S. O metodakh proyektirovaniya geodezicheskikh setey // Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosyemka. 1968. № 4. S. 10—14. 
  3. Neyman Yu.M. Algoritm proyektirovaniya geodezicheskogo postroyeniya na EVM//Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosyemka. 1966. № 6. S. 33—45. 
  4. Tamutis 3.P. Optimalnyye metody proyektirovaniya geodezicheskikh setey. M.. 1979.
  5. Tretyak K.R. Odin iz metodov proyektirovaniya setey trnlateratsii s pomoshchyu EVM // Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka. 1982. Vyp. 36. S. 99—103. 
  6. Tretyak K.R. Optimalnoye proyektirovaniye izmereniy v lineyno-uglovykh setyakh inzhenernogo naznacheniya//Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka. 1986. Vyp. 43. S. 99—103.
  7. Banov B. Algoritm za izbor na optimalen broi izmervaniya v geodezicheski mrezhi // Geodeziya. kartografiya i zemleustroystvo. 1981. Vyp. 9. S. 20-23.