Stress map of Transcarpathia

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

According to the map of seismic zoning of the territory of the USSR, Transcarpathia refers to a seven-point seismic zone; epicenters of earthquakes are located throughout the territory of Transcarpathia. All strong earthquakes are confined to the Pieniny deep fault, except for two earthquakes in Antonovka in 1936 with l = 6 - 7 points and two earthquakes in Beregove in 1931 with l = 8 points and in 1965: with l = 6 - 7 points [ 2, 4, 5]

  1. Gafshtsjn I. D., Somov V. I. Sovremennye tektonicheskie dvizhenija na territorii Sovetskih Karpat // Geofizicheskij sb. 1966. Vyp. 18.
  2. Evseev S. V., Sagalova E. A., Sigalova R. M. Zapadnaja Ukraina. Monografija sejsmicheskogo rajonirovanija SSSR. M., 1968.
  3. Novyj katalog sil'nyh zemletrjasenij na territorii SSSR. M., 1977.
  4. Pronishin R. S., Pustovitenko B. G. Nekotorye aspekty sejsmicheskogo klimata i pogody Zakarpat'e // Izv. AN SSSR. Fizika Zemli. 1982. № 10.
  5. Sejsmicheskoe rajonirovanie territorii SSSR. M., 1980. 
  6. Sobakar' G. T., Somov V. I., Kuznecova V. G. Sovremennaja Dinamika i struktura zemnoj kory Karpat i prilegajushhih territorij. K., 1975.
  7. Somov V. I., Rahimova I. Sh. Sovremennye dvizhenija zemnoj kory Karpato-Balkanskogo regiona i sopredel'nyh struktur. K., 1983. 
  8. Jurkevich O. I. Povіl'nі deformacії poverhnі Zemlі. K., 1963.
  9. Jurkevich O. I. O naprjazhennom sostojanii zemnoj kory Karpatskogo regiona, obuslovlennom nerovnostjami rel'efa granicy Mohorovichicha. Metody opredelenija sejsmicheskoj opasnosti, kishnien.
  10. Jurkevich O. I. Sovremennye vertikal'nye dvizhenija zemnoj kory i sejsmichnost' Zakarpat'ja // Geofizicheskij sb. 1980. № 5.