Survey dependence of the refraction coefficient on metrologically elements with neutral stratification

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Experimental observations to study the dependence of the refraction coefficient on meteorological factors were carried out on the triangulation network of the geodetic training ground of the Lviv Polytechnic Institute in different periods of August and September.

  1. Vashhenko V. I., Dzhuman B. M., Ostrovskij A. L. Zavisimost' kojefficienta refrakcii ot absoljutnoj vysoty // Geodezija i kartografija. 1978. №6
  2. Dzhuman B. M. Teorija vertikal'noj refrakcii pri nejtral'noj stratifikacii // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1988 Vyp. 47.
  3. Izotov A. A., Pellinen L. P. Issledovanija zemnoj refrakcii i geodezicheskogo nivelirovanija // Tr. CNIIGAiK. 1955. Vyp. 102.
  4. Shevchuk P. M. Geodezicheskie raboty pri rekonstrukcii geodezicheskih setej : Aftoref. dis. …kand tehn. nauk. L'vov, 1980