Дослідження залежності коефіцієнта рефракції від метрологічних елементів при нейтральній стратифікації

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Експериментальні спостереження з метою дослідження залежності коефіцієнта рефракції від метеорологічних чинників проводилися на мережі тріангуляції навчального геодезичного полігону Львівського політехнічного інституту в різні періоди серпня та вересня.

  1. Ващенко В. И., Джуман Б. М., Островский А. Л. Зависимость коэффициента рефракции от абсолютной высоты // Геодезия и картография. 1978. №6
  2. Джуман Б. М. Теория вертикальной рефракции при нейтральной стратификации // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1988 Вып. 47.
  3. Изотов А. А., Пеллинен Л. П. Исследования земной рефракции и геодезического нивелирования // Тр. ЦНИИГАиК. 1955. Вып. 102.
  4. Шевчук П. М. Геодезические работы при реконструкции геодезических сетей : Афтореф. дис. …канд техн. наук. Львов, 1980