Volume 57, 1996

In this Number

(17 papers)
B. Grinchishin, Ya. M. Kostetska , Z. R. Savjak
12-16
Volodymyr Pavlyk, A. M. Kutnyi, V. V. Kryptova, M. F. Tyshchuk
55-64