Methods of determining the height of GPS technology

1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
3
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 In many cases classic leveling may by satellite leveling, especially in the difficult accessible area. It permits to receive the faster and more precision results. The conception of the normal altitude definition by GPS technique was formed in the work. The analysis results of the altitude definition accuracy on the bases of the observation results was presented.

1. Barlik M., Sprawozdanie z prac grawimetrycznych wzdluz trawersu geodynamicznego SAGET na odcinku Lamkowko - Borowa Gora, Warszawa, 1994. 
2. Dawidowicz K. Analiza wpfywu roznych czynnikow na wyznaczane wysokosci elipsoidalne z obserwacji GPS //Materiafy konferencji naukowo technicznej., Piwniczna, 10 - 12 maj. 2001. 
3. Dawidowicz K. Rozprawa doktorska (w przygotowaniu) Wykorzystanie obserwacji GPS do wyznaczania wysokosci, UWM Olsztyn, 2001. 
4. Gajderowicz I. Problemy transformowania sieci GPS do ukladu panstwowego "1965", Zeszyty Naukowe ART Olsztyn, 1992. 
5. Kadaj R., Koston K. GEONET Unitrans - opis programu, 2000.