Volume 61, 2001

In this Number

(29 papers)
Oleksandr Moroz
3-5
V. I. Vashchenko, P. V. Hrabazei, A. M. Timushev
6-11
I. F. Harasymchuk, Ihor Trevoho, S. H. Vlasenko, V. I. Mukha
12-16
Karol Dawidowicz, Jacek Lamparski, Krzysztof Świątek
36-46
Ya. M. Kostetska , N. Revutska
73-78
M. I. Kravcov, V. Novosad, O. I. Tereshhuk
78-80