Output of the formula for determining anomalous vertical refraction on the basis of the theory of turbulence of the atmosphere

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The following theorem was proved он the basis of Monin-Obuhov theory of turbulence: mean anomalous vertical refraction within time span 1-2 sec. is equal to maximal amplitude of a target
oscillation within the same time span. The theorem was examined experimentally. The mistaken formulas of anomalous refraction were criticized.

1. Dzhuman B.M. Teoretychni osnovy fluktuatsiinykh metodiv vyznachennia vertykalnoi refraktsii // Visnyk heodezii ta kartohrafii. - 2001. - №2 (21). - S. 14-17.

2. Dzhuman B.M. Fluktuatsiinyi metod vyznachennia vertykalnoi refraktsii // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. - Lviv, 2001. - S. 43-47.

3. Matveev L.T. Kurs obshhej meteorologii // Fizika atmosfery. - L., 1984. - 752 s.

4. Moroz O., Ostrovskyi A. Generalized theory of refraction and turbulence proceedings of the ".EGS ” symposium GIZ. Nice. - France, 2000. -№ 6 (52). - S. 217-226.

5. Ostrovskij A.L., Sujunov A.C. Fluktuacionnyj metod ucheta vertikal'noj refrakcii i neko - torye rezul'taty ego primenenija v uslovijah Central'noj Azii /Samarkandskij gosudarstven¬nyj arhitekturno-stroitel'nyj institut.

6. Ostrovskyi A. Regularities offluctuations of vertical gradients of temperature and anomal ous refraction of the lignt beam in thermaly turbulent atmosphere. Reports on geodesy Politechnica Warszawska. - Poland, 1997. -№2 (25). -9 c.

7. Ostrovskij A.L., Moroz O.I. Teorija i praktika fluktuacionnogo metoda opredelenija vertikal'noj refrakcii // Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka. - M„ 2000. - № 3. - S. 11-29.

8. Ostrovskyi A.L., Moroz 0.1. Heometrychna interpretatsiia fluktuatsiinoho metodu vyznachennia anomalnoi vertykalnoi refrak - tsii//Suchasni dosiahnennia heodezii, heodynamiky ta heodezychnoho vyrobnytstva. - Lviv, 1999. - S. 11-13.

9. Ostrovskyi A.L. Pro pomylkovist odniiei formuly vertykalnoi refraktsii //Materialy nauk, tekhn. sympoz. “Heomonitorynh". - Lviv, 1999. - S. 120-121.

10. Moroz O.I, Ostrovska O.A. Osnovni polozhennia teorii fluktuatsiinoho meodu vyznachennia anomalnoi vertykalnoi refraktsii // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva ".-Lviv, 2002.-S. 110-120.

11. Samohvalov I.V. Opticheskoe zondirovanie atmosfernoj turbulentnosti. - Novosibirsk: Izd-vo «Nauka», 1986. - 90 s.

12. Stroben D. Rasprostranenie lazernogo lucha v atmosfere: Per. s angl. - M.: Mir, 1981. - 414 s.

13. Tartachins'kij R.M. Do teorії refrakcії // Suchasnі dosjagnennja geodezії, geodinamіki ta geodezichnogo virobnictva. - L'vіv, 1999. - S. 17-21.

14. Tartachins'kij R.M., Hom 'jak V.S. Suchasnij pіdhіd do viznachennja refrakcії //Suchasnі dosjagnennja geodezії, geodinamіki ta geodezichnogo virobnictva. — L'vіv, 1999. S. 25—28.

15. Tatarskij V.I. Rasprostranenie voln v turbulentnoj atmosfere. - M.: Nauka, 1967. - 548 s.

16. Junoshev L.S. Astronomo-geodezicheskie izmerenija skvoz' trehmerno-neodnorodnuju atmosferu //Geodezija i kartografija. - 1991. -Ns 8.- S. 5-9.