Виведення формули визначення аномальної вертикальної рефракції на основі теорії турбулентності атмосфери

1
Національний Університет "Львівська політехніка"

На основі теорії турбулентності Монина - Обухова донізивается теорема: середня аномальна вертикальна рефракція за 1-2 з часу дорівнює максимальній амплітуді

коливанні візирної цілі за цей же час. Теорема перевірена експериментально. Критикуються помилкові формули аномальної рефракції.

  1. Джуман Б.М. Теоретичні основи флуктуаційних методів визначення вертикальної рефракції // Вісник геодезії та картографії. - 2001. - №2 (21). - С. 14-17.

2. Джуман Б.М. Флуктуаційний метод визначення вертикальної рефракції // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів, 2001. - С. 43-47.

3. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии // Физика атмосферы. - Л., 1984. - 752 с.

4. Moroz О., Ostrovskyi A. Generalized theory of refraction and turbulence proceedings of the ".EGS ” symposium GIZ. Nice. - France, 2000. -№ 6 (52). - S. 217-226.

5. Островский А.Л., Суюнов A.C. Флуктуационный метод учета вертикальной рефракции и неко - торые результаты его применения в условиях Центральной Азии /Самаркандский государствен­ный архитектурно-строительный институт.

6. Ostrovskyi A. Regularities offluctuations of vertical gradients of temperature and anomal ous refraction of the lignt beam in thermaly turbulent atmosphere. Reports on geodesy Politechnica Warszawska. - Poland, 1997. -№2 (25). -9 c.

7. Островский А.Л., Мороз О.И. Теория и практика флуктуационного метода определения вертикальной рефракции // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - М„ 2000. - № 3. - С. 11-29.

8. Островський А.Л., Мороз 0.1. Геометрична інтерпретація флуктуаційного методу визначення аномальної вертикальної рефрак - ції//Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. - Львів, 1999. - С. 11-13.

9. Островський А.Л. Про помилковість однієї формули вертикальної рефракції //Матеріали наук, техн. симпоз. “Геомоніторинг". - Львів, 1999. - С. 120-121.

10. Мороз О.І, Островська О.А. Основні положення теорії флуктуаційного меоду визначення аномальної вертикальної рефракції // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва ".-Львів, 2002.-С. 110-120.

11. Самохвалов И.В. Оптическое зондирование атмосферной турбулентности. - Новосибирск: Изд-во «Наука», 1986. - 90 с.

12. Стробен Д. Распространение лазерного луча в атмосфере: Пер. с англ. - М.: Мир, 1981. - 414 с.

13. Тартачинський Р.М. До теорії рефракції // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. - Львів, 1999. - С. 17-21.

14. Тартачинський Р.М., Хом 'як В.С. Сучасний підхід до визначення рефракції //Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. — Львів, 1999. С. 25—28.

15. Татарский В.И. Распространение волн в турбулентной атмосфере. - М.: Наука, 1967. - 548 с.

16. Юношев Л.С. Астрономо-геодезические измерения сквозь трехмерно-неоднородную атмосферу //Геодезия и картография. - 1991. -Ns 8.- С. 5-9.