Determination of the importance of factors of the market value of urban land in Lviv by the method of pair comparisons

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The Purpose given studies is an undertaking the questioning and questionnaires skilled expert in the field of urban planning and land-uses. When questioning expert was used modern methods, which not only enables to get comparatively exact results, but also in addition value the quality most expert operations. As a result executed work is received factors to value factor market value of the lands of the city Lviv.

1. Perovych L., Volosetskyi B. Osnovy kadastru: Navchalnyi posibnyk. - Lviv - Kolomyia:, 2000. -130s. 
2. L.M. Perovych, L.L. Perovych, Yu.HI. Hubar Kadastr nerukhomosti. - Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika", 2003.-120 s. 
3. Harrison G.S. Ocenka nedvizhimosti: Uchebnoe posobie. Per. s angl. -M.: RIO Mosobluprpoligrafizdita. 1994.-231s.
4. Hubar Yu. Doslidzhennia vplyvu lokalnykh faktoriv na otsinochnu vartist zemelnykh dilianok // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. - Lviv: Liha-Pres. - 2003.
5. Hubar Yu. Znachennia rynku zemli v ekonomitsi derzhavy // Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk „ Heodeziia, * kartohrafiia ta aerofotoznimannia ”. - Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika", vyp. 62, 2002 r. - s.21-23. 
6. Hubar Yu. Dynamika bazovoi vartosti I m zemel bahatopoverkhovoi zabudovy mist Ukrainy // Mizhvidomchyi naukovo- tekhnichnyi zbirnyk „ Heodeziia, kartohrafiia ta aerofotoznimannia ". - Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika". - vyp.64, 2003 r. - s.7-11. 
7. Saati T., Kerns K. Analiticheskoe planirovanie. Organizacija sistem: Per. s angl.-M. -Radio i svjaz'. 1991. -224s.