Modeling the state of natural and human-made systems using GIS-technologies

1
Ivan Franko National University of Lviv; National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine
2
Ivan Franko National University of Lviv
3
Ivan Franko National University of Lviv

Characterize mane directions of the use of GIS-technologies are described for estimation of the state of natural environment for territories with a different types of the antropogenic loading. A general method of creation of geoinformational models of the nature-anthropogenic systems was resulted. A result of modeling of the state of the basin systems and mining geocomplexes was presented.

1. Adamenko O.M. Informatsiinokeruiuchi systemy ekolohichnoho monitorynhu na prykladi Karpatskoho rehionu // Ukr. heohr. zhurnal.- 1993. - № 3. - S. 8-13. 
2. Andreichuk Yu.M., Kovalchuk 1.P. Kompiuterne deshyfruvannia kosmoznimkiv dlia otsinky vplyvu struktury zemlekorystuvannia na poshyrennia eroziinykh protsesiv u baseini r. Koropets // Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia: Nauk, zbirnyk / Vidp. red. V.K. Khilchevskyi. - K: VHL „Obrii", 2004. - Tom 6. — S. 335-344. 
3. Ivanov Ye.A. Landshaftno-ekolohichna informatsiina systema hirnychopromyslovykh terytorii // Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Heohrafiia. — Vinnytsia, 2002. - Vyp. 3. - S. 89-92. 
4. Ivanov Ye. Tekhnolohii landshaftnoho modeliuvannia v hirnychovydobuvnii promyslovosti /Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia: Materialy 4-oi mizhnarodnoi konferentsii “Kadastr, fotohrammetriia, heoinformatyka- suchasni tekhnolohii ta perspektyvy rozvytku",- 2003. - Vyp. 63. - S. 215-219. 
5. Ivanov Ye.A. Osoblyvosti landshaftnoho znimannia i kadastru v mezhakh rodovyshch korysnykh kopalyn // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii “Problemy inzhenernoi heodezii ta kadastru". - 2002. - Vyp. 62. - S. 110-115. 
6. Informatyzatsiia aerokosmichnoho zemleznavstva / Za red. S.O. Dovhoho, V.1. Lialka. - K: Naukova dumka, 2001. - 606s. 
7. Kovalchuk I., Mkrtchian O., Mykhnovych A., Andrshchuk Yu., Ivanov Ye. Potentsial heoinformatsiinykh tekhnolohii u vyrishenni konstruktyvno -heohrafichnykh problem // Ekolohichna heohrafiia: istoriia, teoriia, metody, praktyka: Materialy P mizhnarodnoi konferentsii. Ternopil, 2004. - S. 49-59.
8. Kochetkov M.V., Cheremisina E.N., Mitrakova O.V., Ljubimova A.B. Modelirovanie sostojanija prirodnyh jekosistem dlja jekologicheskogo monitoringa territorij // Geoinformatika. — 2001. - № 3. - S. 90-94. 
9. Maryniak Ya.O. Osnovy modeliuvannia stanu dovkiiilia: Navch. posibnyk. Chastyna H Ternopil: TDPU, 2000. - 132s. 
10. Marchuk G.I. Matematicheskoe modelirovanie v problem okruzhajushhej sredy, - M.: Nauka, 1982. — 320s. 
11. Lavryk V.I. Metody matematychnoho modeliuvannia v ekolohii- K.: Fitosotsiotsentr, 1998. - C. 4-15. 12. Tabachnyi L.Ia., Hotynian B.C., Buinytskyi I.O., Melnyk I.B., Dobrydnik L.D., Petrenko O.O. Stvorennia kart zemlekorystuvannia zasobamy HIS/DDZ-tekhnolohii // Visnyk heodezii ta kartohrafii. - № 2(17). - Kyiv, 2000. - S. 15-18. 
13. Shirjaev E.E. Kartograficheskoe otobrazhenie, preobrazovanie i analiz geoinformacii. - M.: Nedra. - 1984. - 248s. 
14. Jel'man R.I., Bodanskij E.D. Avtomatizirovannoe kartografirovanie zemel' po ajero- i kosmicheskim snimkam // Ajerokosmicheskie metody v pochvovedenii i ga ispol'zovanie v sel'skom hozjajstve / Otv. red. G.V. Dobrovol'skij, V. L. Andronnikov. - M.: Nauka, 1990. - S. 232-236. 
15. Bielecka E., Ciolkosz A. Zmiany uzytkowania ziemi vv dorzeczu Odry w swielle zdjqc salelitarnych і archivalnych materialow karlograßcznych // Fotointerpretacja w geograßi. Problemy lelegeoinformacji. - Warszawa, 2000. - S. 91-103. 
16. Kardas P. Zasiosowanie leleinformacji w badaniach zmian pokrycia terenu Magurskiego Parku Narodowego w latach 1935-1999 // Fotointerpretacja w geograßi. Problemy telegeoinformacji. - Warszawa. 2000. - S. 82-91.