I. P. Kovalchuk

Ivan Franko National University of Lviv; National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine
1, Universytetska St., Lviv, 79000; Henerala Rodimtseva Str.19 building 1, of.12 Kyiv Ukraine 03041

Іван Платонович (19.VIII.1951, с. Золотолин Костопільського р-ну Рівн. обл.) – географ, геоеколог, канд. геогр. наук (Динамика эрозионных процесов в Западной Подолии, 1981), доц. (1984), д-р геогр. наук (Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних систем регіону, 1994), проф. (1995). Закінчив геогр. ф-т Львів. ун-ту (1974), аспірантуру (1980) і докторантуру (1993) Моск. ун-ту. У 1974–77 лаборант каф. геоморфології, зав. музею землезнавства, 1980–83 асист., 1984–94 доц., 1994–2000 проф., 1987–90 зав. каф. геоморфології, 2000–07 засновник і зав. каф. конструктивної географії і картографії Львів. ун-ту; з 2007 зав. каф. геодезії та картографії Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (м. Київ), директор НДІ землекористування та правового регулювання майнових і зем. відносин, проф. каф. геоморфології Київ. ун-ту.

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House