Geological interpretation of modern dynamics of Antarctic tectonic plates

1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
General Commission of Survey, Saudi Arabia, Lviv Polytechnic National University

In article produced computational procedure of linear displacement of permanent GPS stations caused by tectonic deformations. Using this procedure computed observation results of six permanent GPS stations, situated on Antarctic tectonic plate, the map of vector displacement of permanent stations is constructed, executed geological interpretation of investigation results.

 

I. Tretiak K.R., Holubinka Yu.I. Dyferentsiatsiia kinematyky Antarktychnoi tektonichnoi plyty za danymy permanentnykh GPS-stantsii N Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. — Lviv. - 2005. - Vyp. 2. - S. 113-119. 
2. Bakhmutov V.H. Heolohycheskoe stroenye y paleomahnytnie yssledovanyia v zapadnoi Antarktyke (raion Arhentynskykh ostrovov) y ykh znachenye dlia
paieotektonycheskykh rekonstruktsii Antarktycheskoho poluostrova // Biulleten UATs. - K.. 2002. - Vyp. 4. - S. 11-24. 
3. Koks A.. Khart R. Tektonyka plyt / Per. z anhl. - M: Myr, 1989. - 427 s.
4. Molchanov VY.. Paraev V.V. Tsentrobezhno-ynertsyonnii mekhanyzm hlobalnoy tektonyky lytosfernikh plyt / Zlektronniy nauchno-ynformatsyonniii zhurnii. - 2004. - №1(22).
5. Deitrich R.. Dach R.. at all, ITRF coordinates and plate velocities from repeated GPS campaigns in Antarctica - an analysis based on different individual solutions //Journal of Geodesy. - 2001. - Bun. 74. - C. 756-766.