Active geodetic network, current possibilities of its use in geodetic surveys in poland

Authors:
1
University of Agriculture in Krakow

The paper presents general foundation and manners of utilization of systems of reference stations GNSS. Fundamental part of article presents architecture of monitoring reference station from global system ICS for local system there is that of Malopolska Precise Positioning System /GS. Accuracy parameters have been discussed and different capabilities of usefulness applications of systems.

  1. Antosiewicz Maciej 2007. Sieć nie tylko dla Małopolski Geodeta Alawi luty 2007 Warszawa.
  2. Januszewski Jacek Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne PWN Warszawa.
  3. Śłedziński Janusz 2005 Alfabet GPS. Miesięcznik Nawi 1(3), 2(4), 5(7) Warszawa.
  4. Siejka Zbigniew 2005. Dokładność wyznaczenia współrzędnych punktów geodezyjnych nawiązywanych do systemu stacji referencyjnych ASG-PL w aspekcie badań empirycznych. 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna Rzeszów - Polańczyk 2005.