Активна геодезична мережа, сучасні можливості її використання в геодезичних дослідженнях в Польщі

Автори:
1
Університет сільського господарства у Кракові

У статті представлено загальний підґрунтя та способи використання систем референтних станцій GNSS.  Основна частина статті представляє архітектуру контрольної еталонної станції з глобальної системи ICS для локальної системи, яка складається з Малопольської точної позиціонування системи / GS.  Обговорювалися параметри точності та різні можливості застосування систем.

  1. Antosiewicz Maciej 2007. Sieć nie tylko dla Małopolski Geodeta Alawi luty 2007 Warszawa.
  2. Januszewski Jacek Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne PWN Warszawa.
  3. Śłedziński Janusz 2005 Alfabet GPS. Miesięcznik Nawi 1(3), 2(4), 5(7) Warszawa.
  4. Siejka Zbigniew 2005. Dokładność wyznaczenia współrzędnych punktów geodezyjnych nawiązywanych do systemu stacji referencyjnych ASG-PL w aspekcie badań empirycznych. 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna Rzeszów - Polańczyk 2005.