On the relationship between variances and covariances

2009;
: pp. 262-270
Authors:
1
Kiev National University of Civil Engineering and Architecture
Автори: 
Prjaha B.

Two theorems of the theory of measurement accuracy are substantiated

 

  1. Korn G., Korn T. Spravochnik po matematike dlja nauchnyh rabotnikov i inzhenerov. – M.: Nauka, 1968. – 720 s.
  2. Prjaha B., Bilec'kyj R., Fed'orko Ja. Osoblyvosti vybirkovyh dyspersij // Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja. – 2007. – Vyp. 69. – S. 118-122.
  3. Prjaha B. Ocinjuvannja serednih znachen' // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva, 2007 (I vypusk): Zb. nauk. prac'. - L. – S. 140-145.
  4. Prjaha B.G. Do ocinky pohybok vymirjuvan' u geodezychnyh pobudovah // Visnyk geodezii' ta kartografii'. – 2002. - №4. S. 11-18.
  5. Prjaha B.G. Pro chyslovi harakterystyky rezul'tativ vymirjuvan' // Novitni dosjagnennja geodezii', geoinformatyky ta zemlevporjadkuvannja – Jevropejs'kyj dosvid. – Chernigiv: ChDIEU, 2008. – S. 97-108.
  6. Prjaha B. Javni oznachennja dyspersij // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva, 2008, vypusk I(15): Zb. nauk. prac' – L. – S 110-117.
  7. Kuz'menko I.N., Polishhuk Ju.V., Shapovalova L.A. Primenenie teorii sluchajnyh funkcij v geodezii. – K.: Vishha shkola, 1980. – S.48.